• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • Ordo Iuris: GIODO łamie prawa Kościoła

  jdud /Ordo Iuris

  dodane 10.10.2014 13:05

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zmienił na początku bieżącego roku sposób rozpatrywania skarg osób, które chciały wystąpić z Kościoła katolickiego, ignorując zasady określające właściwy sposób dokonania takiego aktu - alarmuje instytut Ordo Iuris.

  W swej analizie zwraca uwagę, że zgodnie z prawem polskim oraz standardami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, sposób wstępowania do i opuszczania wspólnoty religijnej jest regulowany przez prawo wewnętrzne tej wspólnoty. Dlatego GIODO nie ma kompetencji w zakresie przetwarzania danych członków wspólnoty wyznaniowej przez jej organy. Potwierdził to w swoim orzecznictwie Naczelny Sąd Administracyjny, nakazując GIODO badać, czy osoby, domagające się usunięcia ich danych z ksiąg parafialnych, wyraziły wolę wystąpienia z Kościoła skutecznie, czyli zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wewnętrznymi unormowaniami wspólnoty. NSA zastrzegł jedynie, że w świetle konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia, unormowania te nie mogą faktycznie uniemożliwiać apostazji.

  Członkowie Kościoła katolickiego mogą dokonać aktu apostazji w formie własnoręcznego oświadczenia przekazanego osobiście proboszczowi miejsca zamieszkania w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Osoby wszczynające postępowanie przed GIODO nie dochowywały tej formy. Są to analogiczne wymogi do tych, które towarzyszą włączaniu nowego członka wspólnoty (osobiste stawiennictwo i dwóch świadków). GIODO jednak bezpodstawnie założył, że wszelkie wymogi formalne, dotyczące sposobu opuszczania wspólnoty religijnej, stanowią nadmierne ograniczenie wolności sumienia i zaczął nakazywać proboszczom usuwanie z ksiąg parafialnych danych osób, które nieskutecznie usiłowały dokonać apostazji. Począwszy od stycznia do września 2014 r. GIODO postąpił tak w aż 55 w przypadkach.

  Praktyka administracyjna GIODO w istocie wprowadza niemożliwą do zaakceptowania zasadę, w myśl której każdy mógłby dowolnie i samowolnie określać sposób, w jaki wstępuje lub występuje ze wspólnoty religijnej. Stanowisko takie kwestionuje u samych podstaw autonomię Kościoła katolickiego zagwarantowaną w art. 25 ust. 3 Konstytucji RP, art. 1 i 5 Konkordatu oraz art. oraz 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nakazuje organom władzy publicznej poszanowanie autonomii wspólnoty religijnej w zakresie regulowania sposobu przystępowania i występowania z niej.

  Pełna analiza i ocena legalności działań GIODO w odniesieniu do danych osobowych zawartych w księgach parafialnych Kościoła Katolickiego.

  «« | « | 1 | » | »»

  TAGI: APOSTAZJA, GIODO

  Zobacz także

  • widziałem
   11.10.2014 08:13
   ja już widziałem jeden powrót do Kościoła. Było to na sali szpitalnej, przy Koronce. Inspektora nie było, tylko kapłan. Powrót był na 2 dni, po 2 dniach był pełny Powrót do Ojca. Chwała Bogu!
  • MacBlacker
   13.10.2014 21:22
   GIODO jak i cała ta ustawa to jedna wielka hohsztaplerka! Vhodzi wyłącznie o to by obejść ustawe o dostepie do informacji publicznej (zarobki tego czy owegomurzedasa, prezesa spolki skarbu państwa i im podobnych).
  , aby komentować lub podaj nazwę wyświetlaną
  Gość

   Reklama

   Reklama

   Zachowane na później

   Pobieranie listy

   Reklama

   przewiń w dół