• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • XIV Niedziela Zwykła

  dodane 01.07.2009 14:42

  Czytania mszalne

  Pierwsze czytanie
  Powołanie proroka
  Z Księgi proroka Ezechiela

  Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słu¬chałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: „Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: »Tak mówi Pan Bóg«. A oni czy usłucha-ją, czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich”.
  Ez 2,2–5

  Psalm responsoryjny
  Refren:
  Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.

  Do Ciebie wznoszę oczy,
  który mieszkasz w niebie.
  Jak oczy sług są zwrócone
  na ręce ich panów.
  Refren
  Jak oczy służebnicy
  na ręce jej pani,
  tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
  dopóki nie zmiłuje się nad nami.
  Refren
  Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie,
  bo mamy już dosyć pogardy.
  Ponad miarę nasza dusza jest nasycona
  szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych.
  Refren
  Ps 123 (122),1–2a.2bcd.3–4 (R.: por. 1)

  Drugie czytanie
  Paweł chełpi się ze swoich słabości
  Z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

  Bracia: Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.
  2 Kor 12,7–1

  Śpiew przed Ewangelią
  Aklamacja:
  Alleluja, alleluja, alleluja.
  Duch Pański spoczywa na Mnie,
  posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.
  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Łk 4,18


  Ewangelia
  Jezus nieprzyjęty w Nazarecie
  Słowa Ewangelii według św. Marka
  Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?”. I powątpiewali o Nim.
  A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
  Mk 6,1–6

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół