• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • XV Niedziela Zwykła

  dodane 05.07.2005 19:28

  Czytania mszalne

  PIERWSZE CZYTANIE
  Skuteczność słowa Bożego
  Czytanie z Księgi proroka Izajasza

  To mówi Pan: „Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich: nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.
  Iz 55,10–11

  PSALM RESPONSORYJNY
  Refren:
  Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.
  Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię,
  wzbogaciłeś ją obficie.
  Strumień Boży wezbrany od wody;
  przygotowałeś im zboże.
  Refren.
  I tak uprawiłeś ziemię:
  nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby,
  spulchniłeś ją deszczami,
  pobłogosławiłeś płodom.
  Rok uwieńczyłeś swymi dobrami,
  gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaj.
  Refren.
  Stepowe pastwiska są pełne rosy,
  a wzgórza przepasane weselem,
  łąki się stroją trzodami, doliny
  okrywają się zbożem,
  razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości.
  Refren.
  Ps 65(64),10abcd.10e–12.13–14 (R.: por. Łk 8, 8)

  DRUGIE CZYTANIE
  Oczekujemy chwały
  Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

  Bracia. Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała.
  Rz 8,18–23

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Aklamacja:
  Alleluja, alleluja, alleluja.
  Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
  każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.
  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  EWANGELIA
  Przypowieść o siewcy
  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypo wieściach tymi słowami: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha”.
  Mt 13,1–9

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół