• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • X Niedziela Zwykła

  dodane 03.06.2005 13:45

  Czytania mszalne

  PIERWSZE CZYTANIE
  Bóg pragnie miłości
  Czytanie z Księgi proroka Ozeasza
  Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię.
  Cóż ci mogę uczynić, Efra-imie, co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem ich przez proroków, słowami ust mych zabijałem, a Prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.
  Oz 6,3–6

  PSALM RESPONSORYJNY
  Refren:
  Boże zbawienie ukażę uczciwym.

  Przemówił Pan, Bóg nad bogami,
  i wezwał ziemię od wschodudo zachodu słońca.
  „Nie oskarżam cię za twe ofiary,
  bo twoje całopalenia zawsze sąprzede Mną.
  Refren.
  Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym,
  bo do Mnie świat należy i wszystko,co go napełnia.
  Czy będę jadł mięso cielców
  albo pił krew kozłów?
  Refren.
  Bogu składaj ofiarę dziękczynną,
  spełnij swoje śluby wobec Najwyższego.
  I wzywaj Mnie w dniu utrapienia,
  uwolnię ciebie, a ty Mnie uwielbisz”.
  Refren.
  Ps 50(49), 1 i 8.12–13.14–15 (R.: por. 23b)

  DRUGIE CZYTANIE
  Wiara podstawą usprawiedliwienia
  Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

  Bracia: Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co
  było powiedziane: „Takie bę dzie twoje potomstwo”. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest obumarłe – miał już prawie sto lat – i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to jako sprawiedliwość. A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrze szony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
  Rz 4,18–25

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Aklamacja:
  Alleluja, alleluja, alleluja.
  Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
  Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Mt 9,12b.13b


  EWANGELIA
  Powołanie Mateusza na Apostoła
  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
  Jezus wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorzecelnej, imieniem Mateusz, i rzekłdo niego: „Pójdź za Mną”.On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celni­ków i grzeszników, i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”. On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: »Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary«. Bo nie przysze­dłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.
  Mt 9, 9–13

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół