• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • Niedziela Chrztu Pańskiego

  Niedziela 9 stycznia 2005 r.

  |

  GN 02/2005

  dodane 09.01.2005 15:00

  Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak go­dzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”.

  PIERWSZE CZYTANIE
  Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie
  Czytanie z Księgi proroka Izajasza

  To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem cię słusznie, ująłem cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.
  Iz 42, 1–4. 6–7

  PSALM RESPONSORYJNY
  Refren:
  Pan ześle pokój swojemu ludowi.

  Oddajcie Panu, synowie Boży,
  oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
  Oddajcie chwałę Jego imieniu,
  na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
  Refren.
  Ponad wodami głos Pański,
  Pan ponad wód bezmiarem!
  Głos Pana potężny,
  głos Pana pełen dostojeństwa.
  Refren.
  Zagrzmiał Bóg majestatu:
  a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
  Pan zasiadł nad potopem,
  Pan jako Król zasiada na wieki.
  Refren.
  Ps 29 (28) 1–2, 3ac–4, 3b i 9b–10 (R.: llb)


  DRUGIE CZYTANIE
  Jezus został namaszczony Duchem Świętym
  Czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich

  Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korne­liusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje spra­wiedliwie.
  Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im po­kój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszyst­kich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdra­wiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.
  Dz 10, 34–38

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Aklamacja
  : Alleluja, alleluja, alleluja.
  Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
  To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Por. Mk 9, 6


  EWANGELIA
  Duch Święty spoczął na Jezusie
  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
  Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak go­dzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzą­cego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.
  Mt 3,13–17
  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół