• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • Start najnowszej watykańskiej dykasterii

  KAI

  dodane 02.01.2017 11:58

  Najnowszy urząd Kurii Rzymskiej, Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, 1 stycznia 2017 r. rozpoczął pracę. Na jej czele stoi pochodzący z Ghany kardynał Peter A. Turkson. W ramach reformy Kurii dykasteria powstała z połączenia dotychczasowych Papieskich Rad: Iustitia et Pax, Cor Unum, ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowa oraz ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Jej sekcją ds. uchodźców pokieruje osobiście Franciszek.

  W opublikowanym 31 sierpnia 2016 r. liście apostolskim papieża Franciszka, w formie motu proprio, wskazano, że nowa dykasteria będzie szczególnie kompetentna w kwestiach dotyczących migracji, potrzebujących, chorych i wyłączonych, zmarginalizowanych i ofiar konfliktów zbrojnych oraz katastrof naturalnych, więźniów, bezrobotnych oraz ofiar jakiejkolwiek formy niewolnictwa i tortur. 

  Jednocześnie ustanowiono statut nowej dykasterii, który został zaaprobowany przez papieża „ad experimentum”. Wynika z niego m.in., że jej sekretarzem a także podsekretarzami mogą być osoby świeckie. W dokumencie podkreślono również ścisłe powiązanie nowej dykasterii z Sekretariatem Stanu, któremu przysługują wyłączne kompetencje w sprawach dotyczących relacji z państwami oraz innymi podmiotami międzynarodowymi prawa publicznego. 

  Ponadto ma ona utrzymywać ścisłe więzi z Papieską Akademią Nauk Społecznych. W jej obrębie powstaną komisje ds. charytatywnych, ekologii oraz ds. pracowników służby zdrowia, działające według własnych norm. Przewodniczyć im będzie prefekt dykasterii. 

  Dykasteria ds. integralnego rozwoju człowieka posiadać będzie także kompetencje w odniesieniu do Caritas Internationalis oraz tworzenia i czuwania nad działalnością międzynarodowych stowarzyszeń oraz funduszy charytatywnych, zgodnie z obowiązującym dotychczas prawem.

  W ramach reformy Kurii Rzymskiej od 1 września 2016 r. działa Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia, która zastąpiła dotychczasowe Papieskie Rady ds. Świeckich i ds. Rodziny. Na jej czele stoi kard. Kevin Joseph Farrell z USA. Jej zadaniem jest promowanie i organizowanie międzynarodowych konferencji i innych projektów dotyczących apostolstwa świeckich, instytucji małżeństwa i rodziny oraz obrony życia w środowisku Kościoła.

  Od nowego roku także w watykańskich mediach zachodzą istotne zmiany. 1 stycznia 2017 r. administracje Radia Watykańskiego i Watykańskiego Centrum Telewizyjnego zostały połączone. Równocześnie, podlegając zarządowi Sekretariatu ds. Komunikacji, wejdą w skład Kurii Rzymskiej, tak jak wszystkie pozostałe podmioty należące do różnych jej dykasterii.

  Przewidziane na następne trzy lata reformy obejmą, prócz papieskiego radia i telewizji, także wszystkie inne instytucje medialne Watykanu.

  «« | « | 1 | » | »»

  Zobacz także

  • Antoni
   02.01.2017 12:26
   Czyli monarchia absolutna. A gdzie kolegialność - apostolskość Kościoła?
  • katolik
   02.01.2017 18:05
   "Zobaczyłam znowu nowy i dziwny Kościół, który oni próbowali zbudować. Nie było w nim nic świętego... Ludzie miesili chleb w krypcie poniżej... ale on nie podnosił się, ani oni nie otrzymywali Ciała Naszego Pana, ale tylko chleb. Ci, którzy byli w błędzie przez nich niezawinionym i którzy pobożnie i płomiennie pragnęli Ciała Jezusa otrzymywali pocieszenie duchowe, ale nie działo się to przez przyjmowanie Komunii. Wtedy mój Przewodnik (Jezus) powiedział: TO JEST BABEL".
   Anna Katarzyna Emmerich
  • Ajja
   03.01.2017 07:17
   Ta dykasteria to coś na wzór ONZ. Czy Kościół nie powinien bardziej troszczyć się o potrzeby duchowe, niż materialne? O zbawienie człowieka?
  • Resistance
   03.01.2017 09:08
   Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha...

   https://www.youtube.com/watch?v=vpFVTwukreg
  , aby komentować lub podaj nazwę wyświetlaną
  Gość

   Reklama

   Reklama

   Zachowane na później

   Pobieranie listy

   Reklama

   przewiń w dół