Nowy numer 16/2018 Archiwum
  • Paweł
    17.04.2018 09:32
    Chleb w pojęciu ludzkim jest symbolem wszelkiego pokarmu dającego życie, jednak chleb pozwala tylko na kontynuowanie funkcji życiowych ciała. Nie chroni on jednak ludzi przed innymi czynnikami odbierającymi życie ludziom w ogóle. Chleb, o którym mówi Chrystus, jest Chrystus jako droga życia, czyli życie wg Przykazań Bożych i okazując miłosierdzie bliźnim, która całkowicie chroni człowieka przed utratą życia, przy czym życie w tym przypadku odnosi się do życia ziemskiego, jak i wiecznego. Człowiek, który przyjmie (uwierzy) Chrystusa jako drogę życia, nie boi się utraty życia ziemskiego, bo wierzy, że życie ziemskie jest tylko wstępem do życia wiecznego. Obecnie słowo "wiara" jest słowem, jak wiele innych słów o fundamentalnym znaczeniu, bardzo zakłamanym. Wierzyć, to znaczy mieć przekonanie na poziomie poznania, bez poznania, czyli to w co się wierzy, traktuje się tak samo, jakby to było poznane zmysłami. Jeżeli tak nie jest, to nie ma się wiary, tylko domniemania, albo tylko udaje się wiarę w coś.
    doceń 0

Zobacz także

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama