Nowy numer 20/2018 Archiwum

Polska bez wolności ekonomicznej

Opinie takie formułowali uczestnicy debaty na temat polskiej przedsiębiorczości w kontekście nauczania Jana Pawła II, którą zorganizowały Centrum im. Adama Smitha oraz „Gość Niedzielny” 25 maja w Warszawie. Czy Jan Paweł II był kapitalistą?

Punktem wyjścia do rozmowy była analiza stosunku Jana Pawła do kapitalizmu. Na prowokacyjnie zadane pytanie: „Czy Jan Paweł II był kapitalistą” dr Piotr Dardziński, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, stwierdził, że „zapewne tak określiliby papieża marksiści, bo uznaliby, że Kościół zawładnął środkami produkcji w sferze sacrum”. Podkreślił jednak, że takie spojrzenie jest absurdalne i należy je zdecydowanie odrzucić.

Profesor Zbigniew Stawrowski, dyrektor Instytutu Myśli ks. Józefa Tischnera w Krakowie, zwrócił uwagę, że zarówno Kościół katolicki, jak i Jan Paweł II oceniają porządek gospodarczy z perspektywy etycznej, nie wypowiadają się natomiast o ekonomicznych aspektach takich czy innych rozwiązań gospodarczych. „Oceniając kapitalizm, papież stosował kryteria etyczne, na ile dane rozwiązania szanują godność człowieka” – podkreślił profesor. Według dyr. Dardzińskiego, Jan Paweł II zdecydowanie lepiej oceniał kapitalizm niż socjalizm, choć nie szczędził mu krytyki.

« 1 2 3 4 »
oceń artykuł