• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • III Niedziela Adwentu

  dodane 08.12.2010 15:33

  Czytania mszalne

  Czytanie pierwsze
  Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić
  Czytanie z Księgi proroka Izajasza

  Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje także skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osią-gną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.
  Iz 35,1-6a.10

  Psalm responsoryjny
  Refren:
  Przybądź, o Panie, aby nas wybawić albo: Alleluja

  Bóg dochowuje wierności na wieki,
  uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
  Chlebem karmi głodnych,
  wypuszcza na wolność więźniów.
  Refren
  Pan przywraca wzrok ociemniałym,
  Pan dźwiga poniżonych.
  Pan kocha sprawiedliwych,
  Pan strzeże przybyszów.
  Refren
  Ochrania sierotę i wdowę,
  lecz występnych kieruje na bezdroża.
  Pan króluje na wieki,
  Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
  Refren
  Ps 146 (145) 7,8-9a,9bc-10
  (R.: por. Iz 35,4)


  Drugie czytanie
  Przyjście Pana jest już bliskie
  Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

  Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.
  Jk 5,7-10

  Śpiew przed Ewangelią
  Aklamacja:
  Alleluja, alleluja, alleluja
  Duch Pański nade mną,
  posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.
  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
  Iz 61,l

  Ewangelia
  Na Chrystusie spełniają się proroctwa
  Słowa Ewangelii według św. Mateusza

  Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coś¬cie więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o któ­rym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w kró­lestwie niebieskim większy jest niż on”.
  Mt 11,2-11
  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół