• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • XXVII Niedziela Zwykła

  dodane 02.10.2008 00:44

  Czytania mszalne

  Pierwsze czytanie
  Pieśń o winnicy
  Z Księgi proroka Izajasza

  Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i kadź w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. „Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między mną a między winni-cą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz”. Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.
  Iz 5,1–7

  Psalm
  Refren:
  Winnicą Pana jest dom Izraela.

  Przeniosłeś z Egiptu winorośl
  i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan.
  Rozpostarła swe pędy aż do Morza,
  aż do Rzeki swe latorośle.
  Refren
  Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie
  i każdy przechodzień zrywa jej grona?
  Niszczy ją dzik leśny
  i obgryzają polne zwierzęta.
  Refren
  Powróć, Boże Zastępów,
  wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl
  I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
  latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
  Refren
  Ps 80(79), 9 i 12. 13–14. 15–16 (R.: Iz 5, 7a)

  Drugie czytanie
  Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg pokoju będzie z wami
  Z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

  Bracia: O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Czyńcie to, czego się na-uczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
  Flp 4, 6–9

  Śpiew przed Ewangelią
  Aklamacja:
  Alleluja, alleluja, alleluja.
  Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
  abyście szli i owoc przynosili.
  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  J 15, 16


  Ewangelia
  Przypowieść o dzierżawcach winnicy
  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
  Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wy¬jechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: »Uszanują mojego syna«. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”. Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach«. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”
  Mt 21, 33–43

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół