• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • XIV Niedziela Zwykła

  dodane 04.07.2007 12:23

  Czytania mszalne

  PIERWSZE CZYTANIE
  Radość ery mesjańskiej
  Czytanie z Księgi proroka Izajasza

  Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili. Ażebyście ssać mogli aż do nasycenia z piersi jej pociech;
  ażebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały. To bowiem mówi Pan: „Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy. Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom”.
  Iz 66, 10–14c

  PSALM RESPONSORYJNY
  Refren:
  Niech cała ziemia chwali swego Boga.

  Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie,*
  opiewajcie chwałę Jego imienia,
  cześć Mu wspaniałą oddajcie.*
  Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające
  są Twe dzieła!
  Refren.
  Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,*
  niech Twoje imię opiewa”.
  Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:*
  zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi.
  Refren.
  Morze na suchy ląd zamienił,*
  pieszo przeszli przez rzekę:
  Nim się przeto radujmy!*
  Jego potęga włada na wieki.
  Refren.
  Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy*
  którzy boicie się Boga,*
  opowiem, co uczynił mej duszy.
  Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby*
  i nie oddalił ode mnie swej łaski.
  Refren.
  Ps 66(65), 1–3a. 4–5. 6–7a. 16 i 20 (R.: por. 1)

  DRUGIE CZYTANIE
  Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan
  Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

  Bracia: Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.
  Ga 6, 14–18

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Aklamacja:
  Alleluja, alleluja, alleluja.
  Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
  słowo Chrystusa niech w nas przebywa z całym swoim bogactwem.
  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Kol 3, 15a. 16a


  EWANGELIA
  Pokój królestwa Bożego
  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
  Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: »Pokój temu domowi«. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: »Przybliżyło się do was królestwo Boże«. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: »Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże«. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”. Wtedy rzekł do nich: „Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.
  Łk 10, 1–12. 17–20

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół