• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

  dodane 04.04.2007 16:10

  Czytania mszalne

  PIERWSZE CZYTANIE
  Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
  Czytanie z Dziejów Apostolskich

  Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.
  Dz 10,34a.37–43

  PSALM RESPONSORYJNY
  Refren:
  W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy lub: Alleluja, alleluja, alleluja.

  Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
  bo Jego łaska trwa na wieki,
  Niech dom Izraela głosi:
  „Jego łaska na wieki”.
  Refren.
  Prawica Pana wzniesiona wysoko,
  prawica Pańska moc okazała.
  Nie umrę, ale żył będę
  i głosił dzieła Pana.
  Refren.
  Kamień odrzucony przez budujących
  stał się kamieniem węgielnym.
  Stało się to przez Pana
  i cudem jest w naszych oczach.
  Refren.
  Ps 118, 1–2.16–17.22–23

  DRUGIE CZYTANIE
  Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
  Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

  Bracia, Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
  Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
  Kol 3, 1–4

  Sekwencja
  Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
  Składają jej wierni uwielbień swych dary.
  Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
  Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
  Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
  Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
  Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
  Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
  Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
  I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
  Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
  A miejscem spotkania będzie Galileja.
  Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
  O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.


  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Aklamacja:
  Alleluja, alleluja, alleluja.
  Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
  Odprawiajmy nasze święto w Panu.
  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  1 Kor 5,7b–8a


  EWANGELIA
  Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
  Słowa Ewangelii według świętego Jana
  Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.
  Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
  J 20,1–9

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół