• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • III Niedziela Wielkiego Postu

  dodane 07.03.2007 21:02

  Czytania mszalne

  PIERWSZE CZYTANIE
  Powołanie Mojżesza
  Czytanie z Księgi Wyjścia

  Mojżesz pasł owce teścia swego, Jetry, kapłana Madianitów. Zawiódł pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pana w płomieniu ognia, w środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Rzekł wtedy Mojżesz: „Zbliżę się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew się nie spala”. Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, aby lepiej mógł ujrzeć, zawołał doń Bóg: „Mojżeszu, Mojżeszu!”. On zaś odpowiedział: „Oto jestem”. Rzekł mu: „Nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”. Powiedział jeszcze Pan: „Jestem Bogiem ojca twego. Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga. Pan mówił: „Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam tedy dobrze jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód”. Mojżesz zaś rzekł Bogu: „Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: »Bóg ojców naszych posłał mię do was«. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?”. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: „Ja Jestem, który jestem”. I dodał: „Tak powiesz synom Izraela: »Ja jestem posłał mię do Was«”. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: „Tak powiesz synom Izraela: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia”.
  Wj 3,1–8,13–15

  PSALM RESPONSORYJNY
  Refren:
  Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

  Błogosław, duszo moja, Pana
  i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
  Błogosław, duszo moja, Pana
  i nie zapominaj o wszystkich
  Jego dobrodziejstwach.
  Refren.
  On odpuszcza wszystkie twoje winy
  leczy wszystkie choroby,
  On twoje życie ratuje od zguby
  i obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
  Refren.
  Dzieła Pana są sprawiedliwe,
  wszystkich uciśnionych ma
  w swojej opiece.
  Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
  swoje dzieła synom Izraela.
  Refren.
  Miłosierny jest Pan i łaskawy,
  nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
  Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
  tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
  Refren.
  Ps 103(102),1–2.3–4.6–7.8 i 11 (R.: por. 8a)

  DRUGIE CZYTANIE
  Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych
  Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

  Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.
  Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, iżbyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady.
  A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których do­sięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.
  1 Kor 10,1–6.10–12

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Aklamacja:
  Chwała Tobie, Słowo Boże.
  Pan mówi: Nawracajcie się,
  bliskie jest królestwo niebieskie.
  Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

  EWANGELIA
  Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie
  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szu­kał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”.
  Łk 13,1–9,?b>

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół