• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • Niedziela Chrztu Pańskiego

  dodane 04.01.2007 10:32

  Czytania mszalne

  PIERWSZE CZYTANIE
  Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie
  Czytanie z Księgi proroka Izajasza

  To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał, ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.
  Iz 42, 1–4. 6–7

  PSALM RESPONSORYJNY
  Refren:
  Pan ześle pokój swojemu ludowi.

  Oddajcie Panu, synowie Boży,
  oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
  Oddajcie chwałę Jego imieniu,
  na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
  Refren.
  Ponad wodami głos Pański,
  Pan ponad wód bezmiarem!
  Głos Pana potężny,
  głos Pana pełen dostojeństwa.
  Refren.
  Zagrzmiał Bóg majestatu:
  a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
  Pan zasiadł nad potopem,
  Pan jako Król zasiada na wieki.
  Refren.
  Iz 12, 2–3, 4bcd, 5–6 (R.: por. 6)

  DRUGIE CZYTANIE
  Jezus został namaszczony Duchem Świętym
  Czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich

  Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.
  Dz 10,34–38

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Aklamacja:
  Alleluja, alleluja, alleluja.
  Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
  To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Por. Mk 9, 6


  EWANGELIA
  Chrzest Jezusa
  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
  Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli do­mysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
  Łk 3,15–16. 21–22

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół