• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • XXIII Niedziela Zwykła

  dodane 06.09.2006 14:13

  Czytania mszalne

  PIERWSZE CZYTANIE
  Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą
  Czytanie z Księgi proroka Izajasza

  Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić”. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otwo­rzą. Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spie­czona ziemia zmieni się w staw, spragniony kraj w krynice wód.
  Iz 35, 4–7a

  PSALM RESPONSORYJNY
  Refren:
  Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego lub: Alleluja.

  On wiary dochowuje na wieki,
  uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
  chlebem karmi głodnych,
  wypuszcza na wolność uwięzionych.
  Refren.
  Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych,
  Pan kocha sprawiedliwych,
  Pan strzeże przybyszów.
  Refren.
  Ochrania sierotę i wdowę,
  lecz występnych kieruje na bezdroża.
  Pan króluje na wieki,
  Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
  Refren.
  Ps 146 (145), 6c–7. 8–9a. 9bc–10 (R.: por. 1b i 6a)

  DRUGIE CZYTANIE
  Bóg wybrał ubogich
  Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

  Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrys­tusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi, w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: „Usiądź na zaszczytnym miejscu”, do ubogiego zaś powiecie: „Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego”, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?
  Jk 2, 1–5

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Aklamacja:
  Alleluja, alleluja, alleluja.
  Jezus głosił Ewangelię o królestwie
  i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Mt 4, 23


  EWANGELIA
  Uzdrowienie głuchoniemego
  Słowa Ewangelii według świętego Marka
  Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezio­ro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy: „Otwórz się”. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.
  Mk 7, 31–37

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół