• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • Uroczystość Najświętszej Trójcy

  dodane 08.06.2006 09:25

  Czytania mszalne

  PIERWSZE CZYTANIE
  Bóg jest jeden
  Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

  Mojżesz tak powiedział do ludu: „Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?. Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg”.
  Pwt 4,32–34.39–40

  PSALM RESPONSORYJNY
  Refren.
  Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

  Słowo Pana jest prawe,
  a każde Jego dzieło godne zaufania.
  On miłuje prawo i sprawiedliwość,
  ziemia jest pełna Jego łaski.
  Refren.
  Przez słowo Pana powstały niebiosa,
  wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
  Bo przemówił i wszystko się stało,
  sam rozkazał i zaczęło istnieć.
  Refren.
  Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
  na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
  aby ocalił ich życie od śmierci
  i żywił ich w czasie głodu.
  Refren.
  Dusza nasza oczekuje Pana,
  On jest naszą pomocą i tarczą.
  Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
  według nadziei, którą pokładamy w Tobie.
  Refren.
  Ps 33(32),4–5.6 i 9.18–19.20 i 22, (R.: por. 12b)

  DRUGIE CZYTANIE
  Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów
  Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

  Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!”. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.
  Rz 8,14–17

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Aklamacja:
  Alleluja, alleluja, alleluja.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
  Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Ap 1,8


  EWANGELIA
  Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
  Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończe­nia świata”.
  Mt 28,16–20

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół