• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • II Niedziela Wielkiego Postu

  dodane 08.03.2006 10:01

  Czytania mszalne

  PIERWSZE CZYTANIE
  Ofiara Abrahama
  Czytanie z Księgi Rodzaju

  Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!”. A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: „Abrahamie, Abrahamie!”. A on rzekł: „Oto jestem”. Powiedział mu: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna”. Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym Anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: „Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”.
  Rdz 22,1–2.9–13.15–18

  PSALM RESPONSORYJNY

  Refren:
  W krainie życia będę widział Boga.

  Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem:
  „Jestem w wielkim ucisku”.
  Cenna jest w oczach Pana
  śmierć świętych Jego.
  Refren
  O Panie, jestem Twoim sługą,
  jam sługa Twój, syn Twej
  służebnicy.
  Ty rozerwałeś moje kajdany,
  Tobie złożę ofiarę pochwalną
  i wezwę imienia Pana.
  Refren
  Wypełnię me śluby dla Pana
  przed całym Jego ludem
  W dziedzińcach Pańskiego domu,
  pośrodku ciebie, Jeruzalem.
  Refren
  Ps 116B(115),10 i 15.16–17.18–19 R.: Ps 116(114),9

  DRUGIE CZYTANIE
  Bóg nie oszczędził dla naswłasnego Syna
  Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

  Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
  Rz 8,31b–34

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Aklamacja:
  Chwała Tobie, Królu wieków.
  Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
  „To jest mój Syn umiłowany.Jego słuchajcie”.
  Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
  Por. Mt 17,7


  EWANGELIA
  Przemienienie Pańskie
  Słowa Ewangelii według świętego Marka
  Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
  Mk 9, 2–10

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół