• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • VI Niedziela Zwykła roku B

  dodane 08.02.2006 09:55

  Czytania mszalne

  PIERWSZE CZYTANIE
  Odosobnienie trędowatego
  Czytanie z Księgi Kapłańskiej

  Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: „Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: „Nieczysty, nieczysty!”. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem”.
  Kpł 13, 1-2. 45-46

  PSALM RESPONSORYJNY
  Refren:
  Tyś jest ucieczką i moją radością

  Szczęśliwy człowiek, któremu
  odpuszczona została nieprawość,*
  a jego grzech zapomniany.
  Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,*
  a w jego duszy nie kryje się podstęp.
  Refren.
  Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.*
  Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”,*
  a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
  Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,*
  radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.
  Ps 32(31), 1-2. 5 i 11

  DRUGIE CZYTANIE
  Paweł naśladowcą Chrystusa
  Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

  Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
  1 Kor 10, 31-11, 1

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Aklamacja:
  Alleluja, Alleluja, Alleluja
  Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
  Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja
  Mt 4, 23


  EWANGELIA
  Uzdrowienie trędowatego
  Słowa Ewangelii według świętego Marka
  Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
  Mk 1, 40-45

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół