• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • Niedziela Chrztu Pańskiego

  dodane 05.01.2006 10:49

  Czytania mszalne

  PIERWSZE CZYTANIE
  Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie
  Czytanie z Księgi proroka Izajasza

  To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.
  Iz 42, 1–4. 6–7

  PSALM RESPONSORYJNY
  Refren:
  Pan ześle pokój swojemu ludowi.

  Oddajcie Panu, synowie Boży, *
  oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
  Oddajcie chwałę Jego imieniu, *
  na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
  Refren.
  Ponad wodami głos Pański, *
  Pan ponad wód bezmiarem!
  Głos Pana potężny, *
  głos Pana pełen dostojeństwa.
  Refren.
  Zagrzmiał Bóg majestatu: *
  a w świątyni jego wszyscy wołają: „Chwała”.
  Pan zasiadł nad potopem, *
  Pan jako Król zasiada na wieki.
  Refren.
  Ps 29(28), 1–2. 3ac–4. 3b i 9b–10

  DRUGIE CZYTANIE
  Jezus został namaszczony Duchem Świętym
  Czytanie z księgi Dziejów Apostolskich

  Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.
  Dz 10, 34–38

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Aklamacja:
  Alleluja, alleluja, alleluja.
  Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
  To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  por. Mk 9, 6


  EWANGELIA
  Chrzest Jezusa
  Słowa Ewangelii według świętego Marka
  Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
  Mk 1, 6b–11

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół