• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • III Niedziela Adwentu

  dodane 07.12.2005 08:40

  Czytania mszalne

  PIERWSZE CZYTANIE
  Ogromnie się weselę w Panu
  Czytanie z Księgi proroka Izajasza

  Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę
  ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana. „Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów”.
  Iz 61,1–2a.10–11

  PSALM RESPONSORYJNY

  Refren:
  Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.

  Wielbi dusza moja Pana,
  i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
  Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
  oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
  Refren.
  Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
  święte jest imię Jego.
  A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
  nad tymi, co się Go boją.
  Refren.
  Głodnych nasycił dobrami,
  a bogatych z niczym odprawił.
  Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
  pomny na swe miłosierdzie.
  Refren.
  Łk 1,46–48. 49–50. 53–54 (R: por. Iz 61,10b)

  DRUGIE CZYTANIE
  Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana
  Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

  Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.
  1 Tes 5,16–24

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Aklamacja:
  Alleluja, alleluja, alleluja.
  Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.
  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
  Iz 61,1


  EWANGELIA
  Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa
  Słowa Ewangelii według świętego Jana
  Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?”. Odparł: „Nie!”. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz samo sobie?”. Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”. Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”.
  Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
  J 1,6–8.19–28
  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół