• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • 15 Kościołów i 155 wspólnot

  Fakty i opinie - mj/PAP

  |

  GN 01/2010

  dodane 07.01.2010 12:59

  Warszawa. 155 Kościołów i wspólnot religijnych znajduje się obecnie w rejestrze prowadzonym przez MSWiA. Liczba ta nie obejmuje 15 „głównych” Kościołów i związków wyznaniowych, których status w Polsce uregulowany jest odrębnymi ustawami.

  Liczba ta nie obejmuje 15 „głównych” Kościołów i związków wyznaniowych, których status w Polsce uregulowany jest odrębnymi ustawami. Jak informuje wicedyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzej Marciniak, najwięcej nowych wspólnot starało się o rejestrację w 1990 roku – aż 49 istniejących do dzisiaj. W 1997 roku, po nowelizacji ustawy, było ich 19. Były też lata, gdy takich wpisów nie było wcale, np. w 2002 roku. W minionym roku były cztery.

  Aby uzyskać wpis w rejestrze, potrzebny jest wniosek, złożony przez co najmniej 100 obywateli polskich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Początkowo (do czasu nowelizacji ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania w 1997 roku), aby uzyskać taki wpis, potrzebny był wniosek 15 osób. „Do wniosku o wpis muszą być dołączone dokumenty – przede wszystkim statut, informacja
  o dotychczasowej działalności, lista wnioskodawców wraz z dokumentami” – powiedział Marciniak. W czasie istnienia rejestru wykreślono 16 wspólnot religijnych.

  Dwie z nich dlatego, że uregulowano stosunki na podstawie odrębnych ustaw (gmina wyznaniowa żydowska) oraz Kościół Zielonoświątkowy. Pozostałe wspólnoty same złożyły wnioski o zaprzestaniu działalności. W rejestrze wpisane są obecnie m.in.: Związek Buddystów Zen, Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa, Związek Wyznania Świadków Jehowy, Związek Wyznaniowy Kwinarystów, Kościół Unitariański, Zakon Braci Zjednoczenia Energetycznego.

  Wśród 15 Kościołów i związków wyznaniowych, których stosunki z państwem regulują ustawy, najbardziej znane są Kościoły: katolicki, greckokatolicki, prawosławny, ewangelicko-augsburski, Gmina Wyznaniowa Żydowska, Związek Muzułmański, Kościół Zielonoświątkowy.

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Reklama

  Zachowane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół