• facebook
 • twitter
 • YouTube
 • Newsletter
 • rss
 • Dziś wspomnienie św. Barbary

  KAI

  dodane 04.12.2017 08:14

  Kalendarz katolicki wspomina 4 grudnia św. Barbarę – dziewicę i męczennicę. Mimo, że należy do najpopularniejszych i najbardziej czczonych świętych, niewiele wiemy o jej życiu, a nawet nie mamy historycznych dowodów na to, że w ogóle istniała, jej życiorysy opierają się bowiem głównie na legendach narosłych w ciągu wieków.

  Jeden z przekazów mówi, że była ona córką bogatego kupca Dioskura, żyła w Nikomedii nad Morzem Marmara (dzisiejszy Izmit w płn.-zach. Turcji) i miała ponieść śmierć męczeńską w 306 r. za to, że mimo gróźb i ostrzeżeń nie chciała się wyrzec wiary w Trójcę Świętą. Dlatego często jest przedstawiana na ilustracjach na tle symbolicznej wieży więziennej o trzech oknach.

  Według wielu podań Barbarze, uwięzionej i skazanej na śmierć przez ścięcie, udało się uciec z wieży, ojciec jednak zdołał ją schwytać i kazał ściąć. Za to wkrótce potem sam zginął rażony piorunem. Jego córka natomiast tuż przed śmiercią miała otrzymać zapewnienie, że nikt, kto ją będzie wspominał, nie umrze bez sakramentów.

  Kult św. Barbary trwa nieprzerwanie w wielu krajach i środowiskach. W ikonografii najczęściej przedstawia się ją w długiej szacie z pasem na biodrach, z nakrytą głową, w koronie lub czepcu, trzymającą kielich z hostią, miecz lub – symbolizujące męczeństwo – strusie pióra. Zawsze też w tle pojawia się trzyokienna wieża. Niekiedy przedstawiana jest z pochodnią, a to dlatego, że – jak głosi legenda – przed ścięciem oprawcy przypalali ją pochodniami.

  Z postacią tej świętej wiąże się wiele legend. Powszechnie jest czczona jako patronka dziewic i wież, artylerzystów, opiekunka w pożarach i w dobrej śmierci, przede wszystkim zaś jako patronka górników. Obrali ją oni za swoją patronkę dlatego, że uciekając z więzienia, Barbara miała się przecisnąć przez skalną szczelinę. Jest też patronką marynarzy, architektów, różnych grup budowlanych, kowali, kamieniarzy, dzwonników, kucharzy, a nawet więźniów i flisaków – w wielu miastach nad Wisłą były dzielnice, zwane Rybakami, a w pobliskich kościołach odprawiano nabożeństwa ku jej czci; w Warszawie od 1532 r. istniał cech rybacki pod jej wezwaniem.

  W kopalni Rauris w Alpach austriackich 4 grudnia górnicy otrzymywali chleb św. Barbary z ciasta piernikowego, w innych kopalniach zapalano w sztolniach światło, mające uchronić przed nagłą śmiercią w czasie pracy. Od XIII wieku św. Barbara czczona jest zwłaszcza w Szwajcarii, Tyrolu i w południowych Niemczech jako jedna z 14 świętych wspomożycieli. Ponieważ uznano, że można zwracać się do nich z wszelkiego rodzaju troskami i być wysłuchanym, w bawarskiej miejscowości Oberfranken zbudowano kościół pielgrzymkowy pw. Czternastu Wspomożycieli.

  We Włoszech święta ta jest patronką sił zbrojnych, przede wszystkim artylerzystów, oraz strażaków. „Santa Barbara” mówi się tam o arsenale i składzie materiałów wybuchowych. W miejscach tych często był wystawiany jej obraz. Relikwie św. Barbary przechowywane są w miejscowości Burano koło Wenecji.

  Wenezuelscy czciciele świętej spędzają dzień 4 grudnia na tańcach, śpiewie, przyjmowaniu gości w domu lub w restauracji. Na wsiach odzywają się bębny, zwane tamborami, jako dziękczynienie za otrzymane łaski, gdyż św. Barbara czczona jest tam jako opiekunka wszystkich potrzebujących. Nazywa się ją z afrykańska „Królową Chango”. Przy jej ołtarzach i ołtarzykach, stawianych również w domach, znaleźć można kwiaty, jabłka i zielone świece, składane jej w hołdzie. Wszyscy uważający się za „dzieci św. Barbary” proszą ją o powodzenie w pracy, miłości i w interesach.

  Żywy kult świętej męczennicy sprawił, że cesarz Justynian w VII w. sprowadził jej relikwie do Konstantynopola, skąd w 1204 r. zabrali je Wenecjanie, którzy później przekazali je do kościoła św. Jana Ewangelisty w Torcello. Niektóre dzieła średniowieczne wspominają, że relikwie świętej przewieziono również do Prus, o czym może świadczyć obecność hermy św. Barbary w kościele w Czerwińsku.

  W Polsce wielkim czcicielem męczennicy był m.in. św. Stanisław Kostka. Na terenie naszego kraju istnieją liczne kościoły pod jej wezwaniem. W 2009 roku na swoją patronkę wybrały ją sobie Starachowice a w miejscowości Strumień powstało pierwsze na Śląsku sanktuarium św. Barbary.

  W dniu, w którym Kościół wspomina tę świętą, już w średniowieczu nie wolno było pracować. Od 1800 r. dzień ten wiąże się w Europie ze specjalnymi zwyczajami. W Westfalii, Bawarii i Tyrolu pielęgnowany jest zwyczaj obcinania gałązek wiśni lub forsycji i wstawiania ich do wazonu. Zerwane 4 grudnia gałązki pokrywają się kwiatami w okresie Bożego Narodzenia. Kwiaty w pełni zimy i zielone pączki symbolizują nadprzyrodzone poczęcie i narodziny Jezusa. Tradycja w Dolnej Austrii mówi, że „gałązki Barbary” należy „zrywać wieczorem, idąc do ogrodu w samej koszuli i zamykając oczy, aby czar nie prysnął”. W wielu miejscach kwitnące gałązki są oznaką bliskiego ślubu w domu; młode dziewczęta wieszają na każdej gałązce imię chłopca. Wybrany będzie ten, którego imię zdobi gałązkę z pierwszym rozkwitłym pąkiem.

  Gałązki św. Barbary zawsze wiązały się z Adwentem. W tradycji ludowej traktowano je także jako gałązki życia, a ich kwiaty - jako zwiastuny obfitych plonów. W Nadrenii św. Barbara często przychodzi do dzieci wraz ze św. Mikołajem; dzieci stawiają wyczyszczone buty na parapetach okiennych, a następnego dnia sprawdzają, czy święta o nich nie zapomniała. Tam natomiast, gdzie kwitnące gałązki Barbary nie mają symboliki religijnej, pełnią one po prostu funkcję dekoracyjną.

  Ścięte w dniu tej świętej gałązki wiśni czy forsycji można „obudzić”, pozostawiając je przez noc zanurzone w ciepłej wodzie. Potem zmienia się im wodę co trzy dni, a w Boże Narodzenie można doczekać się pięknie ukwieconych gałązek, przypominających ciągle na nowo budzącą się przyrodę oraz męczennicę i wspomożycielkę – św. Barbarę.

  «« | « | 1 | » | »»

  TAGI: ŚW. BARBARA

  Zobacz także

  • Gość
   04.12.2017 15:39
   Modlitwa do św. Barbary
   Niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie, wszechmogqcy Boże, święta Barbara, panna i męczennica, która Tobie zawsze się podobała tak ze względu na czystość życia, jak również na wyznanie wiary w obliczu śmierci, abyś nam odpuścił grzechy nasze i udzielił łask, o które Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
   Święta Barbaro, panno i męczennico, która tak bardzo ukochałaś niewinne życie, racz nam wyjednać u Oblubieńca Twego, Jezusa Chrystusa, czystość duszy.
   Patronko konających, serdecznie cię proszę, uproś mi w godzinie śmierci mojej doskonały żal za grzechy i głęboką ufność w miłosierdzie Boże. Niech bez pojednania się z Bogiem nie schodzę z tego świata, ale rozgrzeszony i pokrzepiony Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa otrzymam ojcowskie przebaczenie i wiekuiste życie wśród świętych w niebie. Amen.
   LITANIA DO ŚWIĘTEJ BARBARY
   Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
   Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
   Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
   Synu Odkupicielu świata Boże!
   Duchu Święty Boże!
   Święta Maryjo, módl się za nami!
   Święta Barbaro
   Święta Barbaro, panno i męczennico
   Święta Barbaro, oblubienico Chrystusowa
   Święta Barbaro, bezbożnego ojca pobożna córko
   Święta Barbaro, różo między cierniem bałwochwalstwa
   Święta Barbaro, ozdobo swojego narodu
   Święta Barbaro, wyznawczyni i chwało Krzyża świętego
   Święta Barbaro, wielka czcicielko Najświętszego Sakramentu
   Święta Barbaro, szafarko Niebieskiego Pokarmu
   Święta Barbaro, patronko umierających
   Święta Barbaro, we własnym domu prześladowana
   Święta Barbaro, w odosobnieniu z Bogiem przestająca
   Święta Barbaro, przez własnego ojca zamordowana
   Święta Barbaro, nad złem i przemocą tryumfująca
   Święta Barbaro, pełna Bożego pokoju
   Święta Barbaro, opiekunko ubogich
   Święta Barbaro, przed wieczną karą chroniąca
   Święta Barbaro, kielich zbawienia niosąca
   Święta Barbaro, przewodniczko w drodze do nieba
   Święta Barbaro, nadziejo grzeszników
   Święta Barbaro, wspomożycielko konających
   Święta Barbaro, na sądzie ostatecznym patronko
   Święta Barbaro, zawsze wierna Bogu
   Święta Barbaro, w cierpieniach czyśćcowych ochłodę niosąca
   Święta Barbaro, w wiecznej chwale królująca
   Abyśmy od wszelkiego zła uwolnieni byli, przyczyń się za nami!
   Aby w rodzinach naszych zgoda panowała
   Abyśmy od nagłej a niespodziewanej śmierci zachowani zostali
   Abyśmy bez pojednania z Bogiem z tego świata nie zeszli
   Abyśmy ulgi w cierpieniach doznawali
   Abyśmy zbawienną cierpliwość w utrapieniach zachowali
   Abyśmy łaskę wytrwania ostatecznego otrzymali
   Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przyjść mogła
   Abyś nam zbawienie wieczne wyprosić mogła
   Przez zasługi twoje, przyczyń się za nami!
   Przez okrutne męczeństwo twoje
   Przez bohaterską śmierć twoją
   Przez chwałę twoją
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
   K. Módl się za nami, święta Barbaro!
   W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
   Módlmy się!
   Panie, niech wstawiennictwo świętej Barbary, dziewicy i męczennicy, broni nas od wszelkich przeciwności i wyjedna nam przy końcu życia łaskę prawdziwej pokuty, szczerej spowiedzi i przyjęcie Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
   MODLITWA DO ŚWIĘTEJ BARBARY
   Święta Barbaro, panno i męczennico, która tak bardzo ukochałaś niewinne życie, racz nam wyjednać u Oblubieńca Twego, Jezusa Chrystusa, czystość duszy i ciała.
   Patronko konających, serdecznie cię prosimy, uproś nam w godzinę śmierci naszej doskonały żal za grzechy i głęboką ufność w miłosierdzie Boże. Niech bez pojednania się z Bogiem nie schodzimy z tego świata, ale rozgrzeszeni i pokrzepieni Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa otrzymamy ojcowskie przebaczenie i wiekuiste życie wśród Świętych w niebie. Amen.
  • Gość
   04.12.2017 15:43
   Litania do Św. Barbary

   Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
   Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
   Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
   Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
   Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
   Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

   Święta Maryjo, Królowo Męczenników - módl się za nami.
   Święta Maryjo, Królowo Dziewic - módl się za nami.
   Święta Maryjo, nasza Matko i opiekunko w potrzebie - módl się za nami.

   Święta Barbaro, Poświęcająca wszystko dla Chrystusa - módl się za nami.
   Święta Barbaro, Wybierająca dziewictwo wbrew woli otoczenia - módl się za nami.
   Święta Barbaro, Odrzucająca pokusy świata dla Miłości Bożej - módl się za nami.
   Święta Barbaro, Szukająca wytrwale nauki Ewangelii - módl się za nami
   Święta Barbaro, Uwięziona za miłość do Chrystusa- módl się za nami.
   Święta Barbaro, Wielbiąca Najświętszy Sakrament - módl się za nami.
   Święta Barbaro, Pełna pokory i prawdy Bożej - módl się za nami.
   Święta Barbaro, Wytrwała w samotności więzienia - módl się za nami.
   Święta Barbaro, Skazana za wierność Chrystusowi - módl się za nami.
   Święta Barbaro, Przyjmująca publiczne znieważanie na wzór Pana - módl się za nami.
   Święta Barbaro, Niezłomna pośród okrutnych tortur - módl się za nami.
   Święta Barbaro, Niezachwiana w chwili męczeństwa - módl się za nami.

   Święta Barbaro, Patronko niebezpiecznych zawodów – otocz nas Swoją opieką.
   Święta Barbaro, Opiekunko zagrożonych utratą życia – otocz nas Swoją opieką.
   Święta Barbaro, Wzorze czystości serca – otocz nas Swoją opieką.
   Święta Barbaro, Obrono przez żywiołami – otocz nas Swoją opieką.
   Święta Barbaro, Patronko dobrej śmierci – otocz nas Swoją opieką.
   Święta Barbaro, Nasza Święta Wspomożycielko – otocz nas Swoją opieką.

   Święta Barbaro, przed wypadkami w naszej trudnej pracy - ustrzeż nas.
   Święta Barbaro, przed nieszczęściem od żywiołów ognia i wody - ustrzeż nas.
   Święta Barbaro, przed skutkami kataklizmów - ustrzeż nas.
   Święta Barbaro, przed niewinnym uwięzieniem - ustrzeż nas.
   Święta Barbaro, przed ciężkim grzechem, zwłaszcza nieczystym - ustrzeż nas.
   Święta Barbaro, przed prześladowaniem za wiarę - ustrzeż nas.
   Święta Barbaro, przed chwiejnością i słabością w wierze - ustrzeż nas.
   Święta Barbaro, przed nagłą śmiercią bez sakramentów świętych - ustrzeż nas.

   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

   K: Módl się za nami Święta Barbaro.
   W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

   Boże nasz Ojcze, źródło wszelkiego Dobra i Piękna, Ty dałeś nam Świętą Barbarę za orędowniczkę - wzór niezłomnej wiary, bezgranicznej ufności i miłości Boga aż do heroicznego męczeństwa. Spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem wiernie trwali przy Chrystusie, odważnie przyjmowali wzgardę i prześladowania ze strony świata, a wszystkie nasze nadzieje kierowali ku Twojemu Synowi.
   Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
   Modlitwa za wstawiennictwem św. Barbary

   Święta Barbaro, któraś zostawiła Kościołowi
   świetlany przykład czystości i męstwa,
   wstaw się za nami do Boga,
   abyśmy przez Twoje zasługi
   otrzymali pomoc we wszystkich potrzebach
   oraz obronę we wszystkich niebezpieczeństwach.
   Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
   Święta Barbaro, módl się za nami.

   Litania do św. Barbary

   Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
   Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
   Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
   Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami
   Abyś Nam bez Sakramentów świętych schodzić z tego świata nie dopuściła, przyczyń się za nami
   Abyś nam ulżenie chorób i cierpliwość w nich uprosiła,
   Abyś nam zjednała łaskę ostateczną,
   Abyś nam konającym przytomną byłą,
   Abyś się za nami przyczyniła na sądzie Boskim,
   Abyś nas od śmierci wiecznej wyprosiła,
   Abyś po śmierci nam i wszystkim braciom i siostrom bractwa odpoczynek wieczny zjednała,
   Abyś dusz naszych, wszystkich braci i sióstr naszych od mąk czyśćcowych zachowanie wybłagała,
   Przez zasługi Twoje,
   Przez boleść Twoją w męczeństwie okrutnym przyjętą,
   Przez niewinną śmierć Twoją,
   Przez zasługę, za pomocą której Chrystus Cię nawiedził i uzdrowił,
   Przez wszelkie dobroczynności Chrystusowe; uczynione dla Ciebie,
   Przez wszelakie ku Bogu chęci Twoje,
   Wielce uwielbiona przez Boga.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
   Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
   Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

   Módlmy się: Boże Wszechmogący, udziel nam Twego miłosierdzia, które świętej dziewicy i męczennicy Barbarze okazałeś, abyśmy za przyczyną jej chwalebnych zasług, od nagłej śmierci byli wolnymi i w godzinę śmierci naszej dostąpić mogli łaski przyjęcia Sakramentów świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  , aby komentować lub podaj nazwę wyświetlaną
  Gość

   Reklama

   Reklama

   Zachowane na później

   Pobieranie listy

   Reklama

   przewiń w dół