Nowy numer 16/2018 Archiwum

Polacy zadowoleni z prezydenta i pani premier. Z rządu...

48 proc. badanych uważa, że Andrzej Duda dobrze wypełnia obowiązki prezydenta, przeciwnego zdania jest 38 proc. Pracę premier Beaty Szydło dobrze ocenia 44 proc. badanych, źle - 41 proc. Działania rządu źle ocenia 50 proc. respondentów, a dobrze 35 proc. - wynika z sondażu TNS Polska.

48 proc. Polaków jest zdania, że Andrzej Duda dobrze wypełnia obowiązki głowy państwa, przy czym zdecydowanie opinię tę wyraża 10 proc. badanych. 38 proc, ankietowanych jest przeciwnego zdania, z czego zdecydowanie negatywnie o pracy głowy państwa mówi 12 proc. respondentów. 14 proc. ankietowanych nie ma jednoznacznej opinii na ten temat.

W porównaniu do wyników sprzed miesiąca w marcu odsetek ocen pozytywnych dot. wypełniania przez Andrzeja Dudę obowiązków prezydenta wzrósł o 4 punkty procentowe. Udział badanych, którzy źle oceniają jego pracę spadł o 3 punkty proc. O jeden punkt procentowy zmniejszyła się grupa niezdecydowanych.

Według TNS Polska, sondaż pokazał, że społeczeństwo jest równo podzielone, jeżeli chodzi o ocenę pracy premier Beaty Szydło. 44 proc. dobrze ocenia wypełnianie przez nią obowiązków premiera, przy czym zdecydowanie dobrze ocenia jej pracę 8 proc. badanych. Tylko nieco mniej badanych - 41 proc. - ocenia pracę Szydło źle, przy czym zdecydowanie negatywną ocenę ma 10 proc. ankietowanych. 15 proc. Polaków nie ma jednoznacznej opinii na temat pracy szefowej rządu.

W porównaniu z lutowym badaniem w marcu odsetek ocen pozytywnych premier wzrósł o 3 punkty procentowe; udział ocen negatywnych spadł o 1 punkt procentowy. O 2 punkty procentowe zmalała też grupa respondentów, którzy nie mają wyrobionej opinii na temat pracy Beaty Szydło.

50 proc. Polaków źle ocenia działania rządu, przy czym zdecydowanie negatywnie o pracy Rady Ministrów mówi 12 proc. badanych. Pozytywną opinię o pracy rządu wyraża 35 proc., z czego 4 proc. respondentów ocenia pracę rządu bardzo dobrze. 15 proc. badanych wstrzymuje się od jednoznacznej oceny.

W porównaniu do sondażu z lutego poparcie dla rządu utrzymuje się na tym samym poziomie. O 1 punkt procentowy zwiększyła się grupa przeciwników rządu, o tyle samo zmalała grupa niezdecydowanych. Liczba respondentów popierających działania Rady Ministrów nie zmieniła się od lutego.

TNS Polska przeprowadził sondaż w dniach 4 - 9 marca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1011 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

« 1 »

Zobacz także

 • refleksja
  15.03.2016 17:19
  Niezależne, życzliwe pani premier opinie są jednoznaczne:
  "Konstytucja nie pozostawia premierowi wyboru: musi opublikować wyrok Trybunału dotyczący tzw. ustawy naprawczej. W przeciwnym razie naraża się na odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu."
 • Fryderyk
  15.03.2016 18:17
  Boję się jednego, że tym ludziom pycha przesłania możliwość racjonalnego myślenia. Byle nie będzie u nas drugich Czerwonych Khmerów. Tak jak PO tak i PiS posiadają jedną wspólną cechę, mianowicie totalną nieumiejętność administrowania organizmem państwowym. Czyżby książę Otto von Bismarck miał rację?
  doceń 2
 • Wj.23,1 bp
  17.03.2016 14:01
  A skąd taki sondaż? Na stronie PAP tego nie znalazłem (a mniemam że to przedruk), a w TNSie dopiero po 60 dniach od publikacji będzie raport dostępny bez opłaty...

  Od moderatora
  Na swoich stronach PAP nie podaje wszystkich wiadomości. Chyba że ma pan wykupiony dostęp płatny.
  doceń 0

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama