Nowy numer 20/2018 Archiwum

Fiskus za błędy już nie zapłaci

Podatnicy muszą regulować odsetki za zwłokę, nawet jeśłi mają do czynienia z wyjątkowo opieszałymi i nieudolnymi urzędnikami. Taki jest skutek obowiązujących od 1 stycznia br. nowych przepisów - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Wcześniej obowiązywała uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, w myśl której jeżeli od wszczęcia postępowania do wydania decyzji mijało więcej niż trzy miesiące, odsetki fiskusowi się nie należały.

Nowe regulacje stanowią jednak inaczej i dotyczą również sytuacji, w której urzędnicy pomylili się i po uchyleniu decyzji muszą ponownie rozpatrywać sprawę. Podatnikowi będą przez cały czas rosły odsetki od zaległości.

« 1 »

Zobacz także

 • Maluczki
  19.01.2016 10:48
  Kto wydał takie nowe regulacje?
  Informacja dziurawa!
 • MarianNowak
  19.01.2016 15:29
  Większość parlamentarna i rząd PIS psuje prawo podatkowe które staje się coraz mniej efektywne. Nowe regulacje stanowią jednak inaczej i dotyczą również sytuacji, w której urzędnicy pomylili się i po uchyleniu decyzji muszą ponownie rozpatrywać sprawę. Podatnikowi będą przez cały czas rosły odsetki od zaległości. Uchwalony niedawno przepis nie wszedł jeszcze w życie, a już mamy jego nowelizację. Szkoda, że nie można było od razu stworzyć dobrej regulacji. Zwłaszcza że jest ona istotna, bo dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych i nowej, 70-procentowej stawki. Całkiem przecież nowa, bo z 25 listopada 2015 r., ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1992) miała wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Jej głównym założeniem było wprowadzenie 70-procentowej stawki podatku dochodowego na odszkodowania czy odprawy dla odchodzących z pracy w firmach z udziałem państwa. Chodziło przede wszystkim o spółki, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub ich związek, państwowa lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu.
 • gut
  19.01.2016 15:44

  Skandal!

  doceń 0
 • MarianNowak
  19.01.2016 22:02
  Pisać tyoPpan sobie może ale nie do mnie. tylko do obecnego rządu PIS, otóż Potwierdza to pismo Ministerstwa Finansów z 30 grudnia 2015 r. do dyrektorów izb skarbowych (nr PK4.8022.45.2015). Wyjaśnia, że od 1 stycznia 2016 r. otrzymanie akt sprawy w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji uruchamia bieg terminów dla celów nienaliczania odsetek za zwłokę.
  doceń 0

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama