Nowy Numer 12/2018 Archiwum

Ojciec świateł

Tytuł ten jest odniesiony do Boga tylko jeden raz w całej Biblii. Czy chodzi w nim o nazwanie Boga Stwórcą aniołów?

Na takie znaczenie może wskazywać jeden tekst biblijny. Bóg mówi Hiobowi o weselu gwiazd porannych (Hi 38,7). Paralelne wyrażenie tego samego wersetu odwołuje się do radości synów Bożych. Na początku Księgi Hioba tytuł ten noszą aniołowie (Hi 1,6). Na podstawie tych dwóch tekstów można by wywnioskować, że drugie czytanie obrazowo przedstawia relację Boga do duchowych bytów niebieskich. Takie znaczenie jest jednak mało prawdopodobne, gdyż fragment akcentuje to, że Bóg nie podlega żadnej przemianie. W liturgicznym czytaniu nie chodzi o kontrast między niezmiennością Boga a jakąś niestałością aniołów, lecz o porównanie tej Jego cechy z obrazem stworzonych przez Niego ciał niebieskich. W tekstach Starego Testamentu relacja Boga do tych ciał jest przedstawiana najczęściej bardzo pozytywnie.

Piszący o niej autorzy różnych ksiąg biblijnych wykorzystują szereg wątków obecnych w pierwszym opisie stworzenia (Rdz 1,14-18). Psalmista wielbi Stwórcę udzielającego ciałom niebieskim mocy panowania nad dniem i nocą: „On uczynił wielkie światła, bo Jego łaska na wieki. Słońce, by dniem władało, bo Jego łaska na wieki. Księżyc i gwiazdy, by władały nocą (Ps 136,7; por. też Jr 31,35). Prorok wiąże ich istnienie z zapewnieniem ładu stworzeniu, brak zaś ich utożsamia z pierwotnym chaosem (Jr 4,23). Autor sapiencjalny – pełen zachwytu wobec regularności zmian powodowanych przez ciała niebieskie oraz przez nie także przyjmowanych – zauważa, że właśnie dzięki stałej powtarzalności tych cyklów można mierzyć dokładnie upływ czasu (Syr 43,1-10).

Czemu zatem służy negatywne znaczenie porównania Boga do ciał niebieskich? Na funkcję tego kontrastu wskazują wersety poprzedzające czytanie liturgiczne (Jk 1,5-16). Autor listu uzależniających się od przemijalnych dóbr zestawia z kierującymi swoje pragnienia na dary pochodzące od Boga. Światłości pochodzącej od Stwórcy nie można sprowadzać do światła odbijanego przez ciała niebieskie z powodu rzeczywistej stałości Boga, a tylko pozornej niezmienności stworzenia. Podobnie nieprzerwane obdarowywanie przez Boga różni się całkowicie od tymczasowego i ograniczonego doświadczania tych wszystkich innych dóbr.•

« 1 »
oceń artykuł

Zobacz także

Reklama

Reklama

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy